CÁC VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP PHẢI KHI SỬ DỤNG PATCH PANEL