topbar
Sắp xếp:
Dây 4 Fo - Treo - PKL

Xem nhanh

Dây 4 Fo - Treo - PKL

3.000₫
Thông tin sản phẩm Cáp quang 4FO giá tốt ...
Cáp 6 Fo - Treo - PKL

Xem nhanh

Cáp 6 Fo - Treo - PKL

6.500₫
Cáp quang treo hình số 8 Single Mode 6FO Treo Singlemode hình số 8 là sản phẩm rất thông dụng trên thị trường hiện nay, được rất...
Cáp 8 Fo - Treo - PKL

Xem nhanh

Cáp 8 Fo - Treo - PKL

7.000₫
Cáp quang treo hình số 8 Single Mode 8FO Treo Singlemode hình số 8 là sản phẩm rất thông dụng trên thị trường hiện nay, được rất...
Cáp 12 Fo -Treo - PKL

Xem nhanh

Cáp 12 Fo -Treo - PKL

8.000₫
Cáp quang treo hình số 8 Single Mode 12FO Treo Singlemode hình số 8 là sản phẩm rất thông dụng trên thị trường hiện nay, được rất...
Cáp 16 Fo -Treo - PKL

Xem nhanh

Cáp 16 Fo -Treo - PKL

10.000₫
Cáp quang treo hình số 8 Single Mode 16FO Treo Singlemode hình số 8 là sản phẩm rất thông dụng trên thị trường hiện nay, được rất...
Cáp 18 Fo -Treo - PKL

Xem nhanh

Cáp 18 Fo -Treo - PKL

10.000₫
Cáp quang treo hình số 8 Single Mode 18FO Treo Singlemode hình số 8 là sản phẩm rất thông dụng trên thị trường hiện nay, được rất...
Cáp 24 Fo - Treo - PKL

Xem nhanh

Cáp 24 Fo - Treo - PKL

11.000₫
Cáp quang treo hình số 8 Single Mode 24FO Treo Singlemode hình số 8 là sản phẩm rất thông dụng trên thị trường hiện nay, được rất...
Cáp 36 Fo - Treo - PKL

Xem nhanh

Cáp 36 Fo - Treo - PKL

11.000₫
Cáp quang treo hình số 8 Single Mode 36FO Treo Singlemode hình số 8 là sản phẩm rất thông dụng trên thị trường hiện nay, được rất...
Cáp 48 Fo - Treo - PKL

Xem nhanh

Cáp 48 Fo - Treo - PKL

16.000₫
Cáp quang treo hình số 8 Single Mode 48FO Treo Singlemode hình số 8 là sản phẩm rất thông dụng trên thị trường hiện nay, được rất...
Cáp 72 Fo -Treo - PKL

Xem nhanh

Cáp 72 Fo -Treo - PKL

18.000₫
Cáp quang treo hình số 8 Single Mode 72FO Treo Singlemode hình số 8 là sản phẩm rất thông dụng trên thị trường hiện nay, được rất...
Cáp 96 Fo -Treo - KL

Xem nhanh

Cáp 96 Fo -Treo - KL

30.000₫
Cáp quang treo hình số 8 Single Mode 96FO Treo Singlemode hình số 8 là sản phẩm rất thông dụng trên thị trường hiện nay, được rất...
Cáp 8 Fo -Treo - KL

Xem nhanh

Cáp 8 Fo -Treo - KL

8.000₫
Cáp quang treo hình số 8 Single Mode 8FO Treo Singlemode hình số 8 là sản phẩm rất thông dụng trên thị trường hiện nay, được rất...

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

popup

Số lượng:

Tổng tiền: