topbar
Sắp xếp:
Dây 1 x 2 x 0,5 - Ngoài Trời

Xem nhanh

Dây 1 x 2 x 0,5 - Ngoài Trời

600.000₫
1. Dây dẫn kim loại: Dây đồng ủ mềm theo tiêu chuẩn ASTM B3, có độ tinh khiết lớn hơn 99,97%, đồng nhất, tiết diện tròn, bề...
Dây 2 x 2 x 0,5 - Ngoài Trời

Xem nhanh

Dây 2 x 2 x 0,5 - Ngoài Trời

1.850.000₫
1. Dây dẫn kim loại: Dây đồng ủ mềm theo tiêu chuẩn ASTM B3, có độ tinh khiết lớn hơn 99,97%, đồng nhất, tiết diện tròn, bề...
Dây SINO 2 x 2 x 0,5 ( Cuộn 200m )

Xem nhanh

Dây SINO 2 x 2 x 0,5 ( Cuộn 200m )

520.000₫
Dây thuê bao đồng sử dụng sợi đồng đặc được ủ mềm, cách điện bằng nhựa HDPE dạng xốp (Foam Skin- FS) hoặc lớp đặc (CCP), được tạo đôi,...
Dây VINACAP 2 x 2 x 0,5 ( Cuộn 200m )

Xem nhanh

Dây VINACAP 2 x 2 x 0,5 ( Cuộn 200m )

530.000₫
Dây thuê bao đồng sử dụng sợi đồng đặc được ủ mềm, cách điện bằng nhựa HDPE dạng xốp (Foam Skin- FS) hoặc lớp đặc (CCP), được tạo đôi,...
Dây VINACAP 2 x 2 x 0,4 ( Cuộn 200m )

Xem nhanh

Dây VINACAP 2 x 2 x 0,4 ( Cuộn 200m )

390.000₫
Dây thuê bao đồng sử dụng sợi đồng đặc được ủ mềm, cách điện bằng nhựa HDPE dạng xốp (Foam Skin- FS) hoặc lớp đặc (CCP), được tạo đôi,...
Dây VINACAP 4 x 2 x 0,4 ( Cuộn 200m )

Xem nhanh

Dây VINACAP 4 x 2 x 0,4 ( Cuộn 200m )

800.000₫
Dây thuê bao đồng sử dụng sợi đồng đặc được ủ mềm, cách điện bằng nhựa HDPE dạng xốp (Foam Skin- FS) hoặc lớp đặc (CCP), được tạo đôi,...
Dây LINE

Xem nhanh

Dây LINE

200.000₫
Dây Tổng Cục

Xem nhanh

Dây Tổng Cục

500.000₫
Dây 8 x 2 x 0,4 - Mềm

Xem nhanh
Dây 8 x 0,5 - Bọc kim

Xem nhanh

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

popup

Số lượng:

Tổng tiền: