Dây nhảy quang SC-LC duplex – đặc trưng và công dụng