Kết cấu và thông số kỹ thuật bộ néo cáp quang ADSS