Phân loại hộp ODF – thiết bị quang Sieuthivienthongdh